h1

Meet the Descendants of Apolinario Mabini in THE SUBLIME PARALYTIC!

August 24, 2015
20 Descendants

Pelagia and Reynaldo Mabini, mga inapo ng ating bayaning Apolinario Mabini na nakapanayam ko para sa “The Sublime Paralytic.” Napakalaki ng pagkakahawig ni Mang Reynaldo kay Mabini laluna noon nasa edad 40 sya, aniya.

“Kung makikita nya [Mabini] ang sitwasyon sa panahong ito, ang kalooban nya ay siguradong maghihimagsik dahil ito’y taliwas sa pananaw nya sa buhay. Masasabi nya siguro na masama talaga kinasasapitan ng bayan, magiging masama kung matutuloy ang [ganoong] korapsyon. Ito ay ayon kay G. Reynaldo Mabini, apo ng ating bayaning Apolinario na ngayo’s isang pastor. Siya at ang pinsan nyang si. Ms. Pelagia ay nakapanayam ko noong huling bahagi ng taong 2014 para sa dokumentaryong Apolinario Mabini: THE SUBLIME PARALYTIC [English version] / PULE: Utak ng Rebolusyon [Filipino Version]. Ang panayam ay ginawa sa kanilang bayan sa Tanauan, Batangas. Nabanggit nila off-camera na mahirap ding magdala ng pangalang Mabini sapagkat kailangan nilang pangalagaan ito dahil sa dangal na inihatid ng kanilang Lolo sa kanilang angkan.

Samahan kami sa darating na Huwebes!!!—Watch THE SUBLIME PARALYTIC! Premiere Showing on August 27, 2015 at DLS-CSB ARG Theater, 5th floor, 4 pm, Benilde Taft Campus

[Coming Soon! PULE: UTAK NG REBOLUSYON, now in Post-Production]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: